+420 736 145 383

   info@acd-real.com

Tepelná čerpadla

tepelná čerpadla
ŠETŘÍ, TOPÍ, CHLADÍ
úspora 50% nákladů na vytápění

Podlahové vytápění

Podlahové vytápění pro Vaše bydlení IVARTop heating®
 

Podlahy

Proč si zrovna vybrat vinylovou podlahu?
 

Doplňky

Žaluzie, rolety, sítě, parapety, okenní doplňky, madla.
 

O tepelných čerpadlech HotJet

Tepelné čerpadlo
ŠETŘÍ, TOPÍ, CHLADÍ

Princip činnosti

Tepelné čerpadlo v našem podání je kompresorový stroj, který čerpá teplo z chladnějšího místa na teplejší. Pro svůj pohon používá elektrickou energii. Pracuje na principu obráceného Cantotova cyklu. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

A trochu jednodušeji:

Tepelná čerpadla fungují na principu opačné chladničky – ochlazují vnější prostor (odebírají mu teplo) a vytápí prostor vnitřní. Toto teplo však ještě převádí (přečerpávají) z nízkých teplot na vyšší – např. tepelné čerpadlo typu země-voda ochladí půdu kolem budovy z 10° C na 5° C a toto získané teplo využije na zvýšení teploty vnitřního vytápěcího systému ze 40° C na 45° C.

Použití tepelného čerpadla má několik výhod:

  • Je to bezobslužný zdroj tepla (společně s elektrickými a plynovými kotly).
  • Nemusí se do něj přikládat.
  • Tepelné čerpadlo neprodukuje lokálně žádné emise.
  • Tepelné čerpadlo je bezpečné (nevybuchne, nehoří, neotráví vás).
  • Instalace je relativně snadná.
  • Nemusíte zřizovat plynovou přípojku, platit další měsíční paušál a provádět pravidelné revize plynových spotřebičů.

Tepelné čerpadlo je úsporné

Spotřeba elektrické energie je na cca 1/3 přímotopu (může se lišit podle druhu tepelného čerpadla a topného systému).

Získáte nízkou sazbu v délce 22 h na elektrickou energii pro celou domácnost.

Ušetříte na svícení, vaření, praní a další spotřebě elektrické energie. Tepelné čerpadlo jste ještě ani nezapnuli a už vám šetří peníze. Dívejte se na nákup tepelného čerpadla jako na investici.

Peníze v bance svojí hodnotu obvykle ztratí, tepelné čerpadlo od HOTJET se zaplatí třeba za 5 let a to zjednodušeně řečeno odpovídá zhodnocení investice ve výši 20 % ročně.

Kdo vám to dá?

Příklad nákladů na vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro dům s tepelnou ztrátou 10 kW

Tepelné čerpadlo tvoří

Tepelné čerpadlo tvoří několik částí: výparník odebírající tepelnou energii zdroji tepla (vzduch, země, voda) a systém trubek s kompresorem, tepelným výměníkem a regulací. Díky tepelné energii získané z přírodních zdrojů spotřebovává tepelné čerpadlo jen cca 1/3 vnější elektrické energie – díky tomu zaujímají tepelná čerpadla přední místo v ekologickém a alternativním vytápění.

Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

 

Tepelná čerpadla se dělí dle zdroje tepla, tím může být povrchová a podzemní voda, venkovní vzduch nebo půda. Typy jsou tedy následující: vzduch-voda, voda-voda, země-voda, vzduch-vzduch.

Odkaz na firmu HotJet www.hotjet.eu.